W tym wpisie postaramy się Wam przybliżyć w przystępny i skondensowany sposób tematykę związaną z uzyskiwaniem pozwolenia na broń palną w naszym kraju.

Całą procedurę związaną z uzyskiwaniem pozwolenia na broń palną warto jest poprzedzić kilkoma lub więcej wizytami na strzelnicy, udziałem w pokazach i szkoleniach strzeleckich co pozwoli na w miarę szerokie zapoznanie się zasadami bezpieczeństwa dot. posiadania i używania broni palnej, rodzajami strzelania, które są w naszym kraju możliwe do przeprowadzenia oraz co się z tym wiąże z rodzajami broni dostępnymi na rynku. Ułatwi to potencjalnym przyszłym posiadaczom pozwolenia na broń wstępne ukierunkowanie na rodzaj i cel posiadania broni.

Sprawę przyznawania pozwoleń na broń reguluje Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku O broni i amunicji (z późniejszymi zmianami). Art. 10 przedmiotowej ustawy dopuszcza posiadanie broni palnej w następujących celach: ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia, łowieckim, sportowym, kolekcjonerskim, pamiątkowym oraz szkoleniowym.

My skupimy się na dwóch wybranych celach posiadania broni z powyższej listy a mianowicie celu sportowym i celu kolekcjonerskim.

1. Pozwolenie na broń palną do celów sportowych

Powyższe pozwolenie daje nam możliwość posiadania broni palnej bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6mm, centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12mm, gładkolufową oraz przystosowaną do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego.

Droga do uzyskania tego rodzaju pozwolenia nie jest wcale trudna ani bardzo kosztowna. Czas trwania całego procesu szacuje się na 6 do 8 miesięcy a koszt to od 2000 do 2500 złotych. Warunki obowiązkowe, jaki musi spełnić osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń to ukończone 21 lat życia, brak zaburzeń natury psychicznej i psychologicznej, brak uzależnień od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych, niekaralność, miejsce stałego zamieszkania na terenie Polski.

Jeśli spełnimy powyższe warunki, pierwszym krokiem jest zapisanie się do sportowego klubu
strzeleckiego, posiadającego ważną licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego ( jest ich w Polsce sporo i ich liczba stale rośnie). Podczas wyboru klubu strzeleckiego radzimy nie kierować się kryterium wielkości opłat a raczej opinią na temat przedmiotowego klubu wśród strzelców, posiadaną bazą szkoleniową (własne strzelnice, broń itp.), poziomem wyszkolenia kadry instruktorskiej, liczbą i jakością organizowanych zawodów strzeleckich. Po złożeniu stosownych dokumentów, związanych z członkostwem w klubie, jego kierownik zarejestruje nas w bazie danych (portalu) PZSS i tym samym staniemy się członkiem PZSS. Kolejnym krokiem na drodze do zdobycia pozwolenia na broń do celów sportowych jest uzyskania Patentu Strzeleckiego. Jest to możliwe po trzymiesięcznym stażu w klubie (przebieg stażu jest różny w zależności od regulaminu poszczególnych klubów) oraz po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na patent strzelecki (sprawę samego egzaminu i przygotowania się do niego opiszemy w osobnym wpisie). Po otrzymaniu patentu strzeleckiego, możemy starać się o wydanie Licencji Zawodniczej PZSS, która to jest jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na broń palną do celów sportowych oraz zwalniającą z egzaminu przed komisją KWP. Po tym procesie możemy zacząć kompletować dokumentację potrzebną do złożenia we właściwej Komendzie Wojewódzkiej Policji wniosku o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. Złożenie dokumentacji należy oczywiście poprzedzić stosownymi badaniami lekarskimi i psychiatryczno-psychologicznymi a także opłatą skarbową w wysokości 242zł. Co składa się na tę dokumentację?

- kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu podczas składania wniosku w WPA)
- kopia patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu podczas składania wniosku w WPA)
- kopia licencji zawodniczej (oryginał do wglądu podczas składania wniosku w WPA)
- oryginał zaświadczenia potwierdzającego przynależność do klubu strzeleckiego
- oryginał orzeczenia lekarza psychiatry
- oryginał orzeczenia lekarza psychologa
- oryginał wniesienia opłaty skarbowej do wniosku o wydanie pozwolenia na broń
- dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
- wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową


Po złożeniu tych dokumentów w Wydziale Postępowań Administracyjnych (WPA) właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Komendy Wojewódzkiej Policji proces ich weryfikacji trwa około 30dni (postępowanie administracyjne). Jeśli wszystko jest w porządku to KWP wydaje nam pozwolenie na broń do celów sportowych w formie decyzji administracyjnej. Ilość poszczególnych rodzajów broni palnej jakie będziemy mogli posiadać i jakie będą określone w decyzji jest niestety uzależniona od poszczególnych WPA w Polsce (jedne dają więcej a inne mniej).


2. Pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich


Co daje nam posiadanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich? W zależności od formy posiadanego pozwolenia daje nam możliwość posiadania broni palnej sportowej do celów kolekcjonerskich (pozwolenie wydane w oparciu o procedurę uzyskiwania uprawnień do posiadania broni palnej sportowej opisanej powyżej rozszerzonej o członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim) lub znacznie większego zakresu rodzajów posiadanej broni w celu kolekcjonerskim (tzw. pełne pozwolenie kolekcjonerskie).

To pierwsze pozwolenie (broń sportowa do celów kolekcjonerskich) uzyskuje się z reguły równolegle z uzyskiwaniem pozwolenia do celu sportowego a warunkiem dodatkowym jest członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim broni. Składamy wtedy drugi komplet dokumentów, identyczny jak w przypadku pozwolenia na broń do celu sportowego, rozszerzony o zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu kolekcjonerskim oraz regulamin/statut tegoż stowarzyszenia. Posiadanie licencji zawodniczej PZSS zwalnia nas od egzaminu przed komisją policyjną, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Mankamentem tego rodzaju pozwolenia jest ograniczenie kolekcji do broni palnej sportowej.

Jeśli chcemy posiadać naprawdę rozbudowaną kolekcje broni palnej, możemy starać się o tzw. pełne pozwolenie kolekcjonerskie. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że będziemy mogli nabywać do kolekcji broń palna przypisaną do kategorii broni do celów ochrony osobistej, łowieckich, sportowych, szkoleniowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych. Istotną kwestią w tym przypadku jest możliwość nabywania do celów kolekcjonerskich, broni myśliwskiej przy której nie mamy określonego górnego ograniczenia kalibru (możemy np. kupić karabin Barrett M82 w kalibrze .50BMG / 12,7mm jako broń myśliwską do celów kolekcjonerskich) co ma miejsce w przypadku broni sportowej do celów kolekcjonerskich, gdzie kaliber jest ograniczony do 12mm. Jak zdobyć takie pozwolenie? A no spełnić wszystkie wymagane warunki ustawowe, czyli ukończone 21 lat życia, brak zaburzeń natury psychicznej i psychologicznej, brak uzależnień od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych, niekaralność, miejsce stałego zamieszkania na terenie Polski oraz zdać egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją właściwej do miejsca zamieszkania komisji egzaminacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji (egzamin ten jest dosyć drogi i niewielki procent zainteresowanych go zdaje).

Na koniec bardzo istotna sprawa dotycząca pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich! Wiele osób pyta nas, czy z tego rodzaju bronią możemy przemieszczać się na strzelnicę i z niej strzelać? Otóż, tak! Na podstawie posiadanego pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich możemy taką broń przenosić/przewozić w stanie rozładowanym na strzelnicę i tam z niej korzystać (strzelać) a także nabywać amunicję do posiadanej broni palnej.