Często spotykamy się z pytaniem jak dokonać odsprzedaży broni innej osobie. Wydaje się, że to nic trudnego, ale jednak lepiej jest być pewnym jak to zrobić niż zrobić to źle i później się o tym dowiedzieć. Broń to niestety trochę inny towar i ma swoje ograniczenia.

Po pierwsze musisz znaleźć kupca. Można to zrobić na wiele sposobów. Poszukiwanie wśród znajomych ograniczy ryzyko ale niestety też ograniczy ilość potencjalnych zainteresowanych. Jeśli natomiast użyjesz do znalezienia klienta nowoczesnych kanałów jak portale aukcyjne lub społecznościowe to na pewno znajdziesz więcej osób ale niestety nieznanych. W obu przypadkach musisz sprawdzić czy potencjalny nabywca posiada zaświadczenie uprawniające do nabycia broni potocznie zwane promesą. Jest to dokument dający prawo do nabycia broni od innego posiadacza broni lub firmy. Sugerujemy sprawdzenie autentyczności zaświadczenia w odpowiednim WPA zgodnym z dokumentem. Przy sprawdzeniu promesy sprawdź następujące elementy:
- zgodność danych z dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
- zgodność sprzedawanej broni z rodzajem wymienionym w promesie o ile występuje
- adnotacje na odwrocie gdyż mogą być naniesione uwagi

Po sprawdzeniu dokumentów i ich zgodności możesz przystąpić do spisania umowy. Wzór umowy sprzedaży broni można znaleźć TUTAJ. Należy wypełnić w dwóch egzemplarzach. Po podpisaniu umowy jeden egzemplarz wraz promesą zostawiasz sobie a drugi oddajesz nabywcy. Pamiętaj żeby dokładnie wpisać dane broni i aby były zgodne z rzeczywistością oraz z wpisem do książeczki. Zdarza się, że błędy popełnione podczas wpisania broni do „czerwonej książeczki” odkrywane są dopiero w momencie odsprzedaży broni już po latach jej posiadania.

Teraz pozostaje mniej przyjemna część. Musisz wykreślić sprzedaną broń z książeczki. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to udanie się osobiście do WPA. Drugi to wysłanie listem poleconym dokumentów w celu zgłoszenia sprzedaży. Pamiętaj, że wykreślenie musi odbyć się niezwłocznie. Zalecamy nieprzekraczanie terminu 5 dni. Przedstawiciel Policji zatrzyma promesę oraz wykona kopię umowy.

Procedura zakupowa jest identyczna z tą różnicą, że musisz sprawdzić sprzedającego poprzez sprawdzenie dokumentu tożsamości oraz książeczki posiadacza broni i zgodności danych.

W tym momencie jesteś gotowy do zakupu nowej broni, po którą serdecznie zapraszamy do firmy MILICON :-).