Aktywne filtry

Chronograf balistyczny

Chronograf balistyczny to urządzenie służące do pomiaru prędkości pocisku wylatującego z broni palnej. W ofercie MILICON są m.in chronografy Magnetospeed oraz chronografy Labradar. Są to urządzenia najwyższej klasy wykorzystujące jednak innego rodzaju sposób pomiaru prędkości początkowej pocisku, określania prędkości w różnych odległościach od lufy, pomiaru energii. Jeden i drugi jest precyzyjnym chronografem. Jest to rzecz niezbędna do oddawania dalekich i precyzyjnych strzałów. Posiadanie wiedzy na temat zachowania się pocisku pozwala również dokonać wyliczeń polegających na określeniu energii kinetycznej pocisków na określonej odległości od miejsca strzału czy przejścia pocisku z prędkości naddźwiękowej do poddźwiękowej. Oba chronografy pozwalają, dzięki elektronicznemu systemowi, na wyliczenie średnich prędkości wylotowej pocisku (prędkość średnia vsr) oraz odchylenia standardowego. Te dwa parametry określają dokładność wykonania amunicji gdyż stabilność prędkości wylotowej pocisku ma wpływ na precyzję strzela długodystansowych. Dodatkowo Labradar pozwala na wykonanie pomiaru energii wiatrówki poprzez pomiar prędkości pocisku. 

Chronograf balistyczny dopplerowski

Pomiar w tego rodzaju chronografie jest oparty na wykorzystaniu radaru dopplerowskiego. Do niedawna były to bardzo drogie urządzenia wykorzystywane jedynie do precyzyjnego pomiaru prędkości wylotowej pocisku w wielkich zakładach produkujących amunicję. Obecnie tego typu chronografy balistyczne dostępne są dla zwykłych zjadaczy chleba w postaci chronografu Labradar. 

Chronograf balistyczny indukcyjny

Pomiar w tego typu chronografie jakimi są chronografy magnetospeed odbywają się za pomocą specjalnej końcówki zainstalowanej na lufie broni palnej. Wylatujący pocisk wpływa na pole elektryczne, które jest przeliczane przez komputer. Chronografy balistyczne magnetospeed jak również chronografy balistyczne magnetospeed sporter są bardzo dokładnymi urządzeniami pomiarowymi i znajdują wielu odbiorców wśród strzelców długodystansowych. 

Podsumowanie

Mając na uwadze poprawę swoich umiejętności strzeleckich musimy myśleć o każdym aspekcie strzelectwa. Aby wyliczyć dokładnie poprawki podczas strzelania musimy zmierzyć prędkość pocisku a następnie dokonać odpowiednich przeliczeń wykorzystując do tego celu komputer balistyczny np. Kestrel 5700X Elite. Bez tego niestety nie da się uzyskać perfekcji w strzelaniu długodystansowym